Regulamin obowiązujący w obiekcie

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin obowiązuje każdą osobę przebywającą na terenie apartamentów.
 2. Opiekunem gościa są właściciele apartamentu. Telefon +995 557 33 07 61, +995 557 33 07 98, osobiście w lokalu 27 na 5 kondygnacji budynku.
 3. Opłata za cały pobyt pobierana jest od Gościa z góry, w dniu przyjazdu, w walucie USD (lub równowartość w EURO lub GEL).
 4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 60 USD, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu i stwierdzeniu przez właściciela, że nie ma żadnych szkód powstałych w czasie pobytu osób w nim zakwaterowanych.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 6. W przypadku rezerwacji apartamentu i niestawiennictwa się w dniu rozpoczęcia pobytu, zastrzegamy sobie prawo do zwolnienia apartamentu.
 7. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w apartamencie w obecności Właściciela.
 9. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za samowolne przedłużenie pobytu wynosi 100 USD za każdą rozpoczętą dobę hotelową.
 10. Życzenia przedłużenia pobytu będą uwzględniane w miarę dostępności wolnych lokali.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie obiektu powstałe z własnej winy, z winy dzieci lub zwierząt które ma pod opieką, lub z winy odwiedzających Go osób.
 12. Wynajmujący wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 13. Wynajmujący po przyjeździe zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić meble, okna i pozostałe urządzenia oraz wyposażenie znajdujące się w apartamencie. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 14. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu najpóźniej 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia, meble i pozostałe wyposażenie są kompletne i w dobrym stanie.
 15. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć klimatyzację i inne urządzenia elektryczne (nie dotyczy lodówki), zgasić światło, zakręcić krany instalacji wodociągowej. Dokładnie sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych.
 16. Za zagubienie klucza do drzwi lub karty do windy pobierana jest opłata w wysokości 50 USD (każda sztuka).
 17. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 18. Apartamenty nie akceptują obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich obecności w apartamencie pomimo zakazu, dalszy pobyt Gościa nie będzie możliwy. Pobrana zostanie także opłata za dodatkowe sprzątanie, w wysokości 60 USD.
 19. Palenie tytoniu w apartamentach, na korytarzach, klatce schodowej i w windzie jest zabronione. Można palić na balkonach, tylko pod warunkiem niezwłocznego sprzątania pozostałości po paleniu.
 20. Osoby nie zameldowane w obiekcie, mogą przebywać na terenie apartamentów od godziny 8:00 do godziny 21:00.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest bez uzgodnienia używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. 
 22. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą bezpłatnie przechowywane przez okres 7 dni kalendarzowych. 
 23. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji vs pozostawionych rzeczy, przedmioty te będą utylizowane. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
 24. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21.00 do godziny 8.00.
 25. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania. 
 26. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona ustnie, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 27. Obiekt nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych Gości. Nie jest zatem ich administratorem i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.
 28. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem oraz wyniesienie śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą
  rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania apartamentu.

Życzymy udanego wypoczynku.